Verkeersovertredingen

Zit u met een verkeersboete? Een voorstel tot minnelijke schikking? Een dagvaarding voor de politierechtbank? Reed u te snel of beging u een verkeersovertreding?

Vraag raad aan een ervaren Gentse advocaat uit de Gentse regio (Drongen) !

Het verkeer

We zitten er allemaal iedere dag midden in en het wordt alsmaar drukker ; velen onder ons begaan al eens een overtreding, bewust of onbewust.

Vaak lopen we dan een boete op, maar soms kan een rechtvaardiging of een verschoning of echt een redelijke uitleg voor de overtreding worden naar voor gebracht, denken we bijvoorbeeld aan een papa die zijn vrouw die alle minuten moet bevallen in allerijl naar het ziekenhuis voert en daarbij een snelheidsovertreding begaat ; zoiets doet de fout niet verdwijnen maar men kan er wel een behoorlijke uitleg aan geven hoe en waarom enz…..

Deze laatste verdediging neemt mijn advocatenkantoor op voor de mensen die zulk een boete oplopen door een briefje in hun voorruit te vinden, of een brief met boete thuis krijgen of zelfs opgeroepen worden voor de Politierechtbank.

Op elk moment kan ik tussenkomen om naar de politie, het parket of de rechtbank toe, te pogen de situatie toe te lichten aan deze instanties en om mildheid en begrip voor de overtreding te verzoeken.

De mogelijke gevolgen worden dan natuurlijk aan u als cliënt toegelicht en de handelswijze naar de overheidsinstanties toe, wordt in onderling overleg bepaald en afgesproken.

Het kan inderdaad van belang zijn dat een advocaat u helpt bij het bepalen van een standpunt tegenover een verkeersovertreding en zulks van bij de aanvang, zodat uw dossier bij het parket (die over uw vervolging voor de rechtbank beslist) op een correcte manier wordt opgestart.

Wat bij een verkeersongeval waarbij anderen betrokken zijn? Juridisch advies.

Betrokkenheid bij een ongeval, brengt soms discussie mee over al dan niet aansprakelijkheid, waarbij mijn advocatenkantoor u zeker kan helpen en passend advies geven.

Zo de zaak voor de rechtbank komt, help ik u graag voor uw verdediging in samenspraak met uzelf ; het gaat er dan bijvoorbeeld om verzachtende omstandigheden naar voor te brengen die de bestraffing kunnen milderen en een eventueel rijverbod kunnen beperken.

Wat bij rijden onder invloed van alcohol?

Zeker bij sturen onder invloed, of dronken sturen is het belangrijk dat de situatie goed door een advocaat wordt toegelicht, in elk geval als de zaak voor de Rechtbank komt ; de Rechtbank houdt immers rekening met verzachtende omstandigheden die naar voor kunnen worden gebracht.

Het is ook van belang te weten wat de gevolgen kunnen zijn van sturen onder invloed ten aanzien van de (auto-)verzekering bij een ongeval bijvoorbeeld ; de derde-schadelijder zal wel vergoed worden door uw verzekeraar, maar de verzekeraar kan in bepaalde omstandigheden deze vergoedingen van u als veroorzaker van de schade terugvorderen. Dit kan zware financiële gevolgen hebben, die men best op voorhand kent en inschat, vooraleer men voor de rechter verschijnt.

Betaalt u de kosten van verdediging ?

Zelden of nooit!

In zowat alle autopolissen, de verzekeringspolis van uw auto dus, is een verzekering rechtsbijstand vervat, zodat de verzekeraar van uw auto de verdedigingskosten van uw advocaat betaalt, voor om het even welke overtreding u wordt opgeroepen voor de Politierechtbank : gaat het om een snelheidsovertreding of het negeren van de voorrang van rechts of het negeren van een verkeerslicht of het rijden onder invloed, het speelt geen rol, u hebt recht op een advocaat in het kader van uw autopolis.

Bovendien hebt u de vrije keuze van advocaat, dat is wettelijk zo bepaald ; u bent helemaal niet verplicht de advocaat te nemen die de verzekeraar gewoonlijk aanstelt, u kan zelf kiezen als advocaat wie u wenst.

De keuze van uw raadsman wordt dan doorgegeven aan de verzekeraar rechtsbijstand en die laatste betaalt dan het ereloon en de kantoorkosten van die advocaat.

Het moet zelfs niet gaan om een oproeping voor een Politierechtbank uit Gent ; ook voor andere Politierechtbanken voorzien de autopolissen veelal tussenkomst in de kosten van uw advocaat, al moet dus een Gentse advocaat zich voor een dossier verplaatsen naar bijvoorbeeld de Antwerpse Politierechtbank.

Wat als slachtoffer in het verkeer? Als gekwetste?

Als slachtoffer in het verkeer, waarbij u dus schade lijdt, is het natuurlijk ook van belang te weten wat uw rechten zijn, onder meer wat betreft de schadevergoeding bij letsels en arbeidsongeschiktheid, schade aan uw wagen of fiets of kledij, verplaatsingskosten, ziekenhuiskosten, morele schade enz ...; ik geef u graag raad bij het begroten van uw schade, dit tegenover de rechtbank maar ook tegenover de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval als deze in onderling overleg een regeling wil uitwerken.

Moet u verschijnen voor de Politierechtbank als u opgeroepen bent?

Neen, een advocaat kan u daar vertegenwoordigen ter zitting, zodat u dan zelf geen vrijaf moet nemen en niet zelf op de zitting aanwezig moet zijn.

Wenst u geen advocaat te nemen, dan komt u natuurlijk best zelf naar de zitting.

rechtsbijstand

Anker

[]

Anker

[]