Opleiding & ervaring

Mijn opleiding

  • Middelbare studies : Latijn-wiskunde in de O.L.Vrouw-Visitatie te Gent
  • Universitaire studies van 1976 tot 1981 : Rechten aan de Rijksuniversiteit te Gent, afgestudeerd met grote onderscheiding
  • In 2011-2012 volgde ik de opleiding tot bemiddelaar ; ik werd inmiddels officieel erkend als bemiddelaar in familiezaken

Advocatuur

  • Ik volgde stage bij advocaat Jean-Marie Kluykens te Gent
  • Ik opende mijn eigen advocatenkantoor in Drongen in 1981 en leid dit kantoor nog steeds in Drongen.
  • Ik werd ingeschreven op het tableau van advocaten na drie jaar wettige stage
  • Van 1981 tot 1993 was ik wetenschappelijk medewerkster aan het rechtstijdschrift Tijdschrift voor rechtsdocumentatie onder leiding van prof. Rogier De Corte ; in dat verband schreef ik een bijdrage over onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling en werkte ik ook mee aan het opstarten van de unieke juridische databank "Judit" met gegevens uit het voormelde tijdschrift. Uit Judit is de databank Jura gegroeid, nog steeds actueel raadpleegbaar.
  • Van 1987 tot 1992 heb ik ook een opleiding gevolgd tot advocaat bij het Hof van Cassatie te Brussel.
Nieuw item
Anker

[]