Politiek

Nieuw item

Van 1989 tot 2018 was ik onafgebroken politiek mandataris in de stad Gent, eerst in het OCMW van 1989 tot 1995 en dan vanaf 1992 tot 2018 in de gemeenteraad. Van 2016 tot 2018 was ik ook lid van de Oostvlaamse provincieraad. Als N-VA-mandataris heb ik eind 2017 besloten mijn ontslag in te dienen in gemeenteraad en provincieraad.

Met heel veel plezier heb ik graag de inwoners van Gent geholpen waar ik kon en heb ik met overtuiging geprobeerd de besluitvorming in Gent in positieve zin bij te sturen.

Ik dank al mijn kiezers voor de steun de voorbije jaren en ook al mijn collega’s voor de goede samenwerking. Binnen de N-VA blijf ik graag actief om mijn steentje bij te dragen aan een betere samenleving en mijn jarenlange ervaring ten dienste te stellen van iedereen.

Anker

[]