Invordering van openstaande facturen bij slechte betalers en goede factuurvoorwaarden

Invorderingen van facturen van slechte betalers

In deze tijden van crisis stellen we meer en meer vast dat betalingen van facturen minder vlot verlopen ; er zijn steeds meer slechte betalers.

Ik maan dan ook, op uw verzoek en in samenspraak met uzelf, binnen de 24 uren de debiteur in kwestie aan om binnen de acht dagen het openstaande saldo te betalen, bij gebreke waaraan kan gedagvaard worden voor de rechtbank. Vaak wordt hierna betaald.

Betaalt de tegenpartij niet, dan wordt hij/zij effectief gedagvaard en wordt de zaak dus voor de rechtbank gebracht. Vraagt hij/zij afbetalingstermijnen, dan bekijken we samen of zulks kan worden toegestaan. Zo nodig, neemt de rechtbank daarover een beslissing.

Slechts een vonnis waarbij de verplichting tot betaling wordt vastgelegd, vonnis uitgaand van de rechtbank, overhaalt sommige debiteuren uiteindelijk te betalen, vermits zulk een vonnis dwingend is en moet worden nageleefd.

Immers, zulk een vonnis kan worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder en deze kan, met het vonnis in de hand, de tegenpartij verplichten te betalen, onder risico dat anders al zijn/haar bezittingen worden in beslag genomen en verkocht.

Het is belangrijk dit alles kordaat en duidelijk op te volgen, zodat binnen de kortste keren betaling wordt bekomen. Langdurig uitstel leidt er soms toe dat geen betaling meer kan bekomen worden omdat de klant - debiteur totaal onvermogend is geworden of deze de eigen onvermogendheid zelfs organiseert, of uiteindelijk zelfs failliet gaat. Bij een faillissement is het vaak onmogelijk wat dan ook nog te recupereren.

Goede factuurvoorwaarden op maat van uw bedrijf.

Goede verkoop- of factuurvoorwaarden zijn een leiddraad voor elke onderneming, klein of groot: zij maken dat de voorwaarden waaronder men contracteert met derden duidelijk afgelijnd zijn en dat de contractspartijen weten waaraan zich te houden als er iets misloopt in de samenwerking met uw firma. Ik maak als advocaat die factuurvoorwaarden graag voor u, op maat van uw onderneming. Ze worden meestal afgedrukt op iedere bestelbon en factuur.

Daarin wordt onder meer bepaald binnen welke termijn uw facturen moeten betaald worden, hoeveel verwijlrente wordt aangerekend als de betaling te laat gebeurt, hoeveel schadevergoeding moet betaald worden bij wanbetaling of te late betaling, onder welke omstandigheden een bestelling kan geannuleerd worden, voor welke rechtbank u verkiest dat er geprocedeerd wordt (bijvoorbeeld de eigen rechtbank in de eigen regio, want in principe is het de rechtbank van de tegenpartij).

Anker

[]

Anker

[]