Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij schadegeval

Door de fout of nalatigheid van een persoon of van de overheid, kan iemand ernstige schade lijden.

Dit kan in een verkeersongeval maar ook in tal van andere omstandigheden gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan een valpartij bij ijzel of sneeuw, letsels die men oploopt bij een aanval door een dier, letsels dewelke een kind oploopt als het onder de hoede staat van leraren of jeugdleiders, letsels die men oploopt bij een ruzie met een derde persoon, schade aan zijn wagen die men oploopt bij wegenwerken, enz…

Deze schade wenst men vergoed te krijgen : de aansprakelijkheid moet worden vastgelegd en de schade moet worden becijferd.

Hiertoe zal mijn advocatenkantoor u graag advies verlenen en zo nodig bijstaan in een procedure daaromtrent.

Ik onderzoek ook steeds op welke verzekering u beroep kan doen om uw schade zo goed mogelijk te vergoeden.

Anker

[]

Anker

[]