Opstellen en naleven van andere contracten

Advies bij het opstellen van contracten allerhande: consumentenkredieten, leningen, reiscontracten, verzekeringscontracten...

In onze huidige samenleving sluiten wij allen frequent allerlei contracten zo o.m. als consument bij allerlei aankopen, het aangaan van leningen, kredieten allerhande, het boeken van reizen, het aangaan van verzekeringscontracten en dergelijke meer.

Ook hier is het van groot belang dat u weet van bij de aanvang wat uw rechten en plichten zijn, dat u de verjaringstermijn in de gaten houdt (bij reizen bijvoorbeeld is dat één jaar) en dat u bij het ontstaan van een geschil juist reageert bij wijze van aanmaning.

Bij dit alles help ik u graag als advocaat en geef passend advies.